La INWA


La International Nordic Walking Federation -INWA-, és la organització mundial de Nordic Walking, reconeguda per les organitzacions mundials de l’esport i de la salut. La INWA és membre de TAFISA -The Association For International Sport for All-, present en 132 països, i reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional  -COI-, per la World Healt Organization -WHO- y per l’International Council of Sport Science and Physical Education -ICSSPE- de la UNESCO.


INWA-Spain es la representant oficial a l’estat espanyol de l’organització mundial de Nordic Walking INWA -International Nordic Walking Federation-, amb seu a Finlàndia. Te com a missió la promoció i el desenvolupament de la marxa nòrdica per tot el territori estatal, on és la única organització autoritzada per la INWA per a impartir la formació d’instructors, vetllant pel bon desenvolupament de la formació impartida pels seus entrenadors, i expedint els corresponents diplomes. El seu comitè de formació adaptarà les metodologies de la INWA, tant per als seus cursos d’iniciació a tècnic esportiu, instructor, i els corresponents cursos de reciclatge. Nordic Walking Pirineus
Instructors de marxa nòrdica
nordicwalkingpirineus@gmail.com